Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69147

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.51 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under VT2019 sökte 12 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.24 0.30 0.00
Urval 2 15.24 0.30
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.24 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 19 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.37 0.90
Urval 2 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska på Stockholms universitet 18.37 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 16 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 1.00
Urval 2 1.00 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska på Stockholms universitet 18.13 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

4

Under VT2015 sökte 12 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.34
Urval 2 14.60 15.34 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska på Stockholms universitet 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 16 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm