Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42009

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 15.67 0.85 0.00
Urval 2 15.77 15.67 0.50
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 187 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.04 1.30 0.00
Urval 2 14.17 1.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 141 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 8 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm