Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42011

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 0.00 1.45 0.00 0.00
Urval 2 16.42 0.00 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 93 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.92 0.00 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.92 0.00 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.92 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2019 sökte 45 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.90 13.53 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.90 i urvalsgrupp BI, 13.53 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 70 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.46 14.95 0.90
Urval 2 13.83 0.30
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion på Stockholms universitet 20.46 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 110 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 15.94 0.75 0.00
Urval 2 17.50 15.80 0.40
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 143 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.21
Urval 2 15.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion på Stockholms universitet 20.21 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 95 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm