Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01114

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 16.35 0.85 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under VT2017 sökte 98 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 10 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.67 1.30 0.00
Urval 2 16.20 0.90
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.67 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 112 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.67 1.05 0.00
Urval 2 16.30 1.05
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.67 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 115 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 1.70
Urval 2 17.81 1.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi på Stockholms universitet 18.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 66 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 1.70 0.00
Urval 2 17.20 1.70
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2014 sökte 74 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm