Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01115

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 18.25 1.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 30 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.69 16.81 0.85
Urval 2 15.80 0.85
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik på Stockholms universitet 13.69 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under VT2016 sökte 37 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 16.50 0.55
Urval 2 19.75 16.50 0.55
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik på Stockholms universitet 14.40 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 37 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 11.30 1.45 0.00
Urval 2 15.45 11.56
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 11.30 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 41 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.69 14.93
Urval 2 13.69 14.93 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik på Stockholms universitet 13.69 i urvalsgrupp BI, 14.93 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 27 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 14.72 0.90 99.99
Urval 2 13.45 1.30 99.99
För vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 14.72 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 24 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm