Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01116

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 16.30 0.80 0.00 3.50
Urval 2 16.25 15.17 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

18

Under HT2020 sökte 160 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 14 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 12 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 14.04 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.50 13.12 0.70 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 14.04 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

12

Under VT2020 sökte 118 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 10 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 9 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 14.98 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.09 14.60 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

17

Under HT2019 sökte 141 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 13 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 14.95 0.75 0.00 0.00
Urval 2 13.96 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

13

Under VT2019 sökte 91 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.69 19.48 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.20 19.48 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.69 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 170 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 8 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.86 18.75 0.60 0.00 0.00
Urval 2 12.45 13.61 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.86 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

12

Under VT2018 sökte 131 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 18.29 1.00 0.00
Urval 2 15.32 18.29 0.80
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 177 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 15.28 0.90 0.00
Urval 2 16.30 17.00 0.80
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 15.28 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under VT2017 sökte 158 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.47 18.85 1.20 0.00
Urval 2 16.59 18.85 0.95 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.47 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 212 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.74 16.92 1.05 0.00
Urval 2 17.70 16.92 0.90
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.74 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2016 sökte 166 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.90 1.10 0.00
Urval 2 18.70 18.90 1.05
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 217 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 1.20 0.00
Urval 2 19.50 1.00
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 151 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 1.55 0.00
Urval 2 18.70 1.55
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 206 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 1.80 0.00
Urval 2 19.00 1.80
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2014 sökte 144 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm