Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Programkod: SU-77593

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.94 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2020 sökte 16 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2020 sökte 20 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.23 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.23 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2019 sökte 14 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm