Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64499

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.53 0.80
Urval 2 17.53 1.20
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik på Stockholms universitet 17.53 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 38 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm