Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Naturkunskap, biologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64485

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 17.36
Urval 2 17.36
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Naturkunskap, biologi på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 20 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Naturkunskap, biologi vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm