Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andrasp vid Stockholms universitet

Programkod: SU-77583

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.95 0.00 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andrasp vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.95 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2020 sökte 18 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andrasp vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.38 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.65 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andrasp vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.38 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2020 sökte 18 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andrasp vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 0.00 0.50 0.00 0.00
Urval 2 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andrasp vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2019 sökte 9 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andrasp vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm