Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42013

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 19.80 1.40 0.00 0.00
Urval 2 20.40 19.80 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 160 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 0.00 1.35 0.00 0.00
Urval 2 17.50 13.93 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2019 sökte 190 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.82 18.30 0.70 0.00 0.00
Urval 2 17.45 18.30 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.82 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 170 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.73 18.73 1.05 0.00
Urval 2 16.15 17.58 0.30
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.73 i urvalsgrupp BI, 18.73 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 225 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 18.45 1.00 0.00
Urval 2 19.90 18.45 0.90
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 262 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.15 20.20 1.15 0.00
Urval 2 20.15 20.20 0.75
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.15 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 220 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 1.20 0.00
Urval 2 18.30 1.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 207 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm