Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42016

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 14.05
Urval 2 14.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik på Stockholms universitet 17.85 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 60 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.15 21.15 99.99
Urval 2 21.15 21.15
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.15 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 55 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm