Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42016

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 59 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 14.05
Urval 2 14.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik på Stockholms universitet 17.85 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 60 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 18.72
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 18.72 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 55 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.15 21.15 99.99
Urval 2 21.15 21.15
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.15 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 55 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm