Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69316

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 10 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35 22.50
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik på Stockholms universitet 20.35 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 7 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.20 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 10 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm