Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69148

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 19.59 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.67 19.59 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 19.59 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

15

Under HT2020 sökte 165 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.83 0.60 0.00 0.00
Urval 2 13.89 15.94 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

12

Under VT2020 sökte 107 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 16.67 1.00 0.00 3.50
Urval 2 16.40 16.67 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 16.67 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2019 sökte 160 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 14.85 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 14.70 0.60 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under VT2019 sökte 121 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 6 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 18.13 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.10 14.85 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under HT2018 sökte 171 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.06 16.00 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.06 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under VT2018 sökte 108 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 16.45 0.90 0.00
Urval 2 17.33 16.45 1.05
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 172 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 15.00 0.65 4.00
Urval 2 13.50 13.88 4.00
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

17

Under VT2017 sökte 157 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.71 17.86 0.95 3.00
Urval 2 18.60 16.30 0.95 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.71 i urvalsgrupp BI, 17.86 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 162 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.35 0.80 0.00
Urval 2 16.10 14.35 0.70
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2016 sökte 185 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 16.60 1.00 0.00
Urval 2 19.10 16.60 1.05
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 174 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 15.86 1.00 0.00
Urval 2 17.90 15.73 0.80
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 192 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.60 1.05 0.00
Urval 2 17.05 16.23 1.05
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 189 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 16.70 0.65 4.00
Urval 2 13.70 13.52 0.40 3.00
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2014 sökte 134 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm