Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69149

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.19 0.00 1.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.19 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under VT2019 sökte 13 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.46 1.75
Urval 2 17.46
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska på Stockholms universitet 17.46 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 12 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 12.48
Urval 2 17.20 11.14 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska på Stockholms universitet 17.20 i urvalsgrupp BI, 12.48 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 18 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 13 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70
Urval 2 13.70
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska på Stockholms universitet 13.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 13 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm