Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69150

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.58 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.58 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under VT2020 sökte 39 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 0.00 1.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under VT2019 sökte 36 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.76 14.76 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.76 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under VT2018 sökte 52 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 16.30 0.90
Urval 2 15.59
Under terminen VT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi på Stockholms universitet 13.35 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 52 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 16.65 0.80 0.00
Urval 2 14.31 16.65 0.50
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 60 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 0.00
Urval 2 14.56
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 37 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84
Urval 2 19.84
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi på Stockholms universitet 19.84 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 33 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm