Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69151

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.17 0.75 0.00 0.00
Urval 2 18.70 16.00 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2020 sökte 159 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.88 1.05 0.00 0.00
Urval 2 15.23 16.05 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under VT2020 sökte 106 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 19.09 0.75 0.00 0.00
Urval 2 17.70 19.09 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 19.09 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2019 sökte 115 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 16.86 1.05 0.00 0.00
Urval 2 14.16 0.00 1.05 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under VT2019 sökte 100 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 18.38 1.15 0.00 0.00
Urval 2 20.57 18.38 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 134 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.32 0.60 0.00 0.00
Urval 2 15.31 16.32 0.90 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.32 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under VT2018 sökte 118 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.46 1.05 0.00
Urval 2 15.47 13.40 1.05
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 115 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08 20.59 0.90 0.00
Urval 2 19.08 20.70 0.80
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.08 i urvalsgrupp BI, 20.59 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under VT2017 sökte 163 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.04 19.83 0.90 0.00
Urval 2 19.83
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.04 i urvalsgrupp BI, 19.83 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 134 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 20.00 1.15 0.00
Urval 2 19.06 20.00 1.05
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 180 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 1.20 0.00
Urval 2 17.95 1.20
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 145 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.57 19.29 1.15 0.00
Urval 2 18.10 1.15
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.57 i urvalsgrupp BI, 19.29 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 158 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 1.15 0.00
Urval 2 18.90 1.15
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 125 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 0.95 0.00
Urval 2 18.70 17.95 0.60
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under VT2014 sökte 114 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm