Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Italienska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69152

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00
Urval 2 15.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Italienska på Stockholms universitet 15.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 8 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Italienska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm