Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69551

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 0.00 0.60 0.00 0.00
Urval 2 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2020 sökte 49 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Matematik vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm