Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69153

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 14.02 0.85 0.00
Urval 2 18.28 13.70 0.30
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 83 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.11 16.48 0.60 0.00
Urval 2 16.11 0.60
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.11 i urvalsgrupp BI, 16.48 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 147 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.89 16.25 0.80 0.00
Urval 2 17.89 16.25
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.89 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 107 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 15.85 0.90 0.00
Urval 2 19.20 0.85
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 150 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 15.54 0.95 0.00
Urval 2 17.70 14.87 0.95
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 113 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.45 1.10 0.00
Urval 2 18.10 18.45 1.40
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 114 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.20 0.95 0.00
Urval 2 20.00 0.95
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 91 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 18.62 0.80 0.00
Urval 2 16.00 18.62 0.65
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 18.62 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under VT2014 sökte 101 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm