Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69318

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 29 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under VT2017 sökte 47 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35
Urval 2 18.35
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik på Stockholms universitet 18.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 23 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.72 15.31
Urval 2 14.72 15.31 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik på Stockholms universitet 14.72 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 24 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 15.99
Urval 2 15.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 13 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 20.41
Urval 2 20.41
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 20.41 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm