Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69318

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35
Urval 2 18.35
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik på Stockholms universitet 18.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 23 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.72 15.31
Urval 2 14.72 15.31 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik på Stockholms universitet 14.72 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 24 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm