Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69154

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 13.80 0.40 0.00
Urval 2 14.90 13.80 0.40
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 19 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.72 0.65
Urval 2 0.65 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska på Stockholms universitet 11.72 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 21 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 11.17 1.20
Urval 2 17.70 11.17 1.20
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska på Stockholms universitet 17.70 i urvalsgrupp BI, 11.17 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 22 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 14.32 99.99
Urval 2 12.70 20.14 99.99
För vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 14.32 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under VT2014 sökte 20 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm