Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning Svenska som andraspråk, Historia för gymnasieskolan och vuxenutbil vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69331

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning Svenska som andraspråk, Historia för gymnasieskolan och vuxenutbil vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 31 personer till Ämneslärarprogram med inriktning Svenska som andraspråk, Historia för gymnasieskolan och vuxenutbil vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm