Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64487

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 29 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.41 1.45
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik på Stockholms universitet 15.41 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm