Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64486

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.44 0.70
Urval 2 15.45
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi på Stockholms universitet 12.44 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 48 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 13.54 1.30
Urval 2 13.54 1.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi på Stockholms universitet 19.10 i urvalsgrupp BI, 13.54 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 49 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm