Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64488

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 37 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 1.15
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 0.90
Urval 2 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik på Stockholms universitet 14.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 26 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm