Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64488

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 0.90
Urval 2 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik på Stockholms universitet 14.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 26 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm