Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64490

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 49 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71
Urval 2 17.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi på Stockholms universitet 15.71 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 35 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.90
Urval 2 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 36 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm