Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64490

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71
Urval 2 17.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi på Stockholms universitet 15.71 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 35 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm