Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, fysik och matematik för gymna vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64267

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 13.25 0.90 99.99 0.00
Urval 2 14.10 14.30 0.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, fysik och matematik för gymna vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 77 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, fysik och matematik för gymna vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 10 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm