Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, geografi och matematik för gy vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64268

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 1.10 0.00
Urval 2 17.70 1.10
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, geografi och matematik för gy vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, geografi och matematik för gy vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm