Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och matematik för gymna vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64270

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 0.95
Urval 2 16.20 1.85
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och matematik för gymna på Stockholms universitet 16.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 28 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och matematik för gymna vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm