Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och kemi för gymnas vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64274

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.14 15.68 0.90
Urval 2 17.73 15.68 0.90 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och kemi för gymnas på Stockholms universitet 14.14 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 48 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och kemi för gymnas vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm