Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64659

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.15 0.05
Urval 2 12.15 0.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi på Stockholms universitet 12.15 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 42 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm