Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64661

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 59 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.02 14.48 0.10
Urval 2 17.02 14.48 0.10
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap på Stockholms universitet 17.02 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 63 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm