Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64662

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 106 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 20 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.73 10.79 0.75
Urval 2 12.73 10.79 0.75
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik på Stockholms universitet 12.73 i urvalsgrupp BI, 10.79 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 112 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 15 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm