Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet för barnskötare vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61817

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.79 9.47 0.10 3.00
Urval 2 11.79 9.47 0.10 99.99 3.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet för barnskötare vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.79 i urvalsgrupp BI, 9.47 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

373

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

66

Under VT2016 sökte 373 personer till Förskollärarprogrammet för barnskötare vid Stockholms universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 3 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 3 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.56 11.00 0.05 99.99 3.00
Urval 2 11.56 11.00 0.05 99.99 3.00
För vårterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet för barnskötare vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.56 i urvalsgrupp BI, 11.00 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

54

Under VT2014 sökte 266 personer till Förskollärarprogrammet för barnskötare vid Stockholms universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 2 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 2 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm