Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69955

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.22 16.80 0.45 0.00 3.50
Urval 2 14.40 15.46 0.10 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.22 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1349

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

200

Under HT2020 sökte 1349 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 383 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 21 var män och 179 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 20 var män och 180 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.48 14.73 0.20 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.48 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

834

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

191

Under VT2020 sökte 834 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 278 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 15 var män och 194 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 191 personer varav 16 var män och 175 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.38 15.96 0.40 0.00 3.50
Urval 2 11.50 15.04 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.38 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1149

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

200

Under HT2019 sökte 1149 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 303 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 16 var män och 180 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 25 var män och 171 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 14.21 0.20 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 14.21 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

747

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

169

Under VT2019 sökte 747 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 244 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 31 var män och 178 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 169 personer varav 20 var män och 147 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 16.19 0.50 0.00 3.50
Urval 2 12.60 14.86 0.30 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1278

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

200

Under HT2018 sökte 1278 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 309 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 21 var män och 178 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 16 var män och 183 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.11 15.15 0.35 0.00 3.00
Urval 2 0.00 11.74 0.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.11 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

827

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

200

Under VT2018 sökte 827 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 281 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 18 var män och 191 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 18 var män och 181 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.76 15.77 0.65 3.00
Urval 2 13.95 14.58 0.40 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.76 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1388

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

200

Under HT2017 sökte 1388 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 347 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 31 var män och 169 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 29 var män och 171 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 15.92 0.50 3.00
Urval 2 12.98 14.05 0.30 3.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1010

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

170

Under VT2017 sökte 1010 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 247 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 18 var män och 150 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 22 var män och 148 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.56 0.70 4.00
Urval 2 14.76 15.61 0.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1510

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

200

Under HT2016 sökte 1510 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 391 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 27 var män och 171 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 19 var män och 179 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.63 0.60 4.00
Urval 2 14.03 15.04 0.50 3.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.63 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1064

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2016 sökte 1064 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 224 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 20 var män och 129 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 16 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.48 0.75 4.00
Urval 2 16.00 15.62 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.48 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1449

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

170

Under HT2015 sökte 1449 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 362 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 8 var män och 168 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 12 var män och 157 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.42 0.55 3.50
Urval 2 14.00 13.77 0.30 3.50
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

909

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2015 sökte 909 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 214 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 19 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 15 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.46 16.96 0.80 3.00
Urval 2 16.10 15.97 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.46 i urvalsgrupp BI, 16.96 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1236

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 1236 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 298 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 13 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 12 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.69 17.48 0.40 3.00
Urval 2 15.21 16.00 0.25 3.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.69 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

748

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under VT2014 sökte 748 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Stockholms universitet varav 198 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 13 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 11 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm