Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61598

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.76 14.69 0.10 4.00
Urval 2 11.80 13.70 0.10 3.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.76 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2014 sökte 490 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Stockholms universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 31 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 31 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm