Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - IDRH vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61920

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.57 15.76 0.50 0.00 3.00
Urval 2 15.40 15.76 0.50 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - IDRH vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 15.76 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

371

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

26

Under VT2019 sökte 371 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - IDRH vid Stockholms universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 28 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm