Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61405

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 15.46 0.80 3.00
Urval 2 16.11 15.20 0.80 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

588

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 588 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 136 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 28 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 18 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.52 0.70 4.00
Urval 2 14.86 14.37 0.50 4.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2017 sökte 428 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.61 0.80 4.00
Urval 2 16.10 16.61 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

545

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 545 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm