Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61405

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 16.13 0.65 0.00 3.50
Urval 2 16.80 16.13 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

630

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

26

Under HT2020 sökte 630 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 164 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 28 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 18 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.13 0.60 0.00 3.50
Urval 2 14.70 16.64 0.60 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

26

Under VT2020 sökte 413 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 137 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 24 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 18 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.08 16.71 0.70 0.00 4.00
Urval 2 15.50 16.71 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.08 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

509

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

26

Under HT2019 sökte 509 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 141 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 25 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 17 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.98 15.15 0.65 0.00 3.50
Urval 2 15.50 15.15 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.98 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

536

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 536 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 139 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 44 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 16.13 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.02 16.30 0.65 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

412

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under VT2018 sökte 412 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 123 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 36 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 25 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 15.46 0.80 3.00
Urval 2 16.11 15.20 0.80 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

588

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 588 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 136 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 28 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 18 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.52 0.70 4.00
Urval 2 14.86 14.37 0.50 4.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2017 sökte 428 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.61 0.80 4.00
Urval 2 16.10 16.61 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

545

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 545 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm