Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvås vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64017

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvås vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 22 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvås vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm