Antagningspoäng för Internationellt masterprogram i statsvetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42497

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationellt masterprogram i statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

391

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 391 personer till Internationellt masterprogram i statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 39% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm