Antagningspoäng för Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier vid Stockholms universitet

Programkod: SU-14001

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2018 sökte 25 personer till Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 17% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm