Antagningspoäng för Journalistprogrammet, Antagning till senare del - termin 3-6 vid Stockholms universitet

Programkod: SU-18468

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Journalistprogrammet, Antagning till senare del - termin 3-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 87 personer till Journalistprogrammet, Antagning till senare del - termin 3-6 vid Stockholms universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm