Antagningspoäng för Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-15485

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 14.49 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 14.49 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

61

Antagna urval 2

51

Under HT2020 sökte 280 personer till Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 61 personer i det första urvalet varav 25 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 23 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.21 16.04 0.35 0.00 2.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.21 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

28

Under HT2018 sökte 250 personer till Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 14 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 15.86 0.90 3.50
Urval 2 17.24 15.86 1.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 265 personer till Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 13.77 0.40 4.00
Urval 2 12.50 12.54 0.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 13.77 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

39

Under HT2016 sökte 276 personer till Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 28 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 21 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 14.52 0.50 2.00
Urval 2 11.70 11.00 0.25 2.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 14.52 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 313 personer till Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 26 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.27 0.50 4.00
Urval 2 11.80 11.60 0.10 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 316 personer till Kandidatprogram i arkeologi vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 32 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 36 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm