Antagningspoäng för Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-46248

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 18.37 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.25 18.37 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 18.37 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 227 personer till Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 14 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 19.38 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.63 13.93 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 19.38 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 192 personer till Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 16 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.49 14.96 1.05 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.49 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 231 personer till Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 18 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 14 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.83 14.72 0.95 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.83 i urvalsgrupp BI, 14.72 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 237 personer till Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.87 14.75 0.90 3.00
Urval 2 19.05 12.16 0.05
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.87 i urvalsgrupp BI, 14.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 215 personer till Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 20 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 14 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 11.64 0.30 4.00
Urval 2 14.80 11.64 0.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 11.64 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 225 personer till Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 30 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 24 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.94 15.56 0.50 99.99 3.00
Urval 2 12.94 15.56 0.50 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.94 i urvalsgrupp BI, 15.56 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 190 personer till Kandidatprogram i astronomi vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 30 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm