Antagningspoäng för Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet

Programkod: SU-51827

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 16.70 1.05 0.00 0.00
Urval 2 15.30 15.94 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 166 personer till Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 23 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.17 14.95 0.85 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.17 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 189 personer till Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 35 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 30 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 13.35 0.35 0.00
Urval 2 13.20 13.35 0.35
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 13.35 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 159 personer till Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 36 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 27 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.76 13.80 0.85
Urval 2 15.00 11.70 0.85
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare på Stockholms universitet 14.76 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 140 personer till Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 33 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.79 11.37 0.70 99.99 0.00
Urval 2 11.79 11.85 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.79 i urvalsgrupp BI, 11.37 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 141 personer till Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 38 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 31 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm