Antagningspoäng för Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43351

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.33 1.20 4.00
Urval 2 17.50 17.22 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1040

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 1040 personer till Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design vid Stockholms universitet varav 168 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 39 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 32 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.73 1.20 4.00
Urval 2 17.71 17.10 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1214

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 1214 personer till Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design vid Stockholms universitet varav 251 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 48 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 48 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm