Antagningspoäng för Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43352

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.07 1.20 4.00
Urval 2 17.30 17.00 1.20 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

858

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 858 personer till Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion vid Stockholms universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 45 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 43 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.10 1.25 4.00
Urval 2 16.60 16.10 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

968

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 968 personer till Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion vid Stockholms universitet varav 135 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 64 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 60 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm