Antagningspoäng för Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater vid Stockholms universitet

Programkod: SU-77356

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 67 personer till Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 11 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm