Antagningspoäng för Kandidatprogram i filosofi och lingvistik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-10356

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 10.85 0.20 3.00
Urval 2 12.10 10.85 0.35 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i filosofi och lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 10.85 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 170 personer till Kandidatprogram i filosofi och lingvistik vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 39 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 22 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.45 13.98 0.10 2.00
Urval 2 10.35 10.00 0.10 2.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i filosofi och lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.45 i urvalsgrupp BI, 13.98 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 197 personer till Kandidatprogram i filosofi och lingvistik vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 33 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.90 8.15 0.20 99.99 2.00
Urval 2 11.00 12.29 0.50 99.99 2.00
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i filosofi och lingvistik vid Stockholms universitet antagningspoängen 9.90 i urvalsgrupp BI, 8.15 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 189 personer till Kandidatprogram i filosofi och lingvistik vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 26 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm